Search
ΕΛ
|
EN
Επιστροφή

Αναβάθμιση της πιστοποίησης GlobalGAP

Ο Όμιλος Σελόντα, πιστός στην επιλογή για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των λειτουργιών και των προϊόντων του, είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό ότι ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της πιστοποίησης GlobalGAP Aquaculture Standard στην νέα έκδοση (v5.0) σε όλες τις εγκαταστάσεις του.

Πρόκειται για την εφαρμογή ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου, που καλύπτει την επαλήθευση της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής των εκμεταλλεύσεων ιχθυοκαλλιέργειας και οι οποίες αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις υπεύθυνων πρακτικών παραγωγής, ενώ συμπεριλαμβάνουν τόσο τους αγοραστές, όσο και τους προμηθευτές του Ομίλου μας.

Αποδεικνύεται, έτσι, για μια ακόμα φορά ότι η Σελόντα είναι πρωτοπόρος στη συνεχή προσπάθεια σε όλα τα πεδία δραστηριότητας, ώστε να προμηθεύει την ελληνική και διεθνή αγορά με το καλύτερο ψάρι που μπορεί να κυκλοφορεί σε αυτές.

Με την ολοκλήρωση πιστοποίησης στο αναβαθμισμένο πρότυπο της GlobalGAP Aquaculture Standard, επίπεδο v5.0, το σύνολο της αλυσίδας διαχείρισης (από τους γεννήτορες και το γόνο των ψαριών, μέχρι την εκτροφή στους θαλάσσιους κλωβούς, τις δραστηριότητες μετά την αλίευση και την παράδοσή τους στον τελικό καταναλωτή, αλλά και τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές και τις κοινωνικές πρακτικές της εταιρείας) υπόκειται στα πιο αυστηρά και απαιτητικά κριτήρια με τα οποία ελέγχεται και αξιολογείται ως συμμορφούμενη.

Η Σελόντα διασφαλίζει με αυτό τον τρόπο υπεύθυνα την άριστη ποιότητα για τα ψάρια που φθάνουν στο πιάτο των Ελλήνων πελατών μας, αλλά και σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες super market στο εξωτερικό, αφού είναι γνωστό ότι η εταιρεία έχει έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό. Διασφαλίζει παράλληλα τις καλύτερες συνθήκες επαγγελματικής υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων σε αυτήν, αλλά και τη μέριμνα για το περιβάλλον.

Η αναβαθμισμένη πιστοποίηση στο πρότυπο GlobalGAP Aquaculture Standard, αφορά κυρίως στην ασφάλεια των ψαριών ως τρόφιμο, στην ποιότητα της ιχθυοτροφής, στην υγεία των ψαριών, στην προστασία του ευ ζην τους, στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις μονάδες μας, στην περιβαλλοντική και οικολογική φροντίδα, τη νομική συμμόρφωση κλπ. Η προσεκτική τήρηση των αυστηρών κριτηρίων σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της ιχθυοκαλλιέργειας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ξεχωριστή ποιότητα των ψαριών που διατίθενται προς κατανάλωση, καθώς ο κύκλος παραγωγής αγγίζει τα δυο χρόνια, συνεπώς χρειάζεται η εφαρμογή των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, που σε κάθε φάση του κύκλου, πιστοποιούνται με το πρότυπο GlobalGAP Aquaculture Standard επιπέδου v5.0.

Αυτές οι πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από την Σελόντα, συντελούν αποφασιστικά στην υψηλή ποιότητα των ψαριών που διατίθενται προς κατανάλωση, και τα οποία εντοπίζονται εύκολα όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικά άλλου τροφίμου (μέσω του αριθμού GlobalGAP-GGN), όπως πχ για την παρασκευή παιδικών τροφών, σούσι κλπ.

Η νέα αυτή εξέλιξη, όμως, δεν αφορά μόνο στον Όμιλο Σελόντα. Περιλαμβάνει και την πιστοποίηση των Υπεργολάβων στο πλαίσιο του Chain of Custody (CoC- Αλυσίδα επιμέλειας ), ενώ τα βιομηχανικά υποπροϊόντα πιστοποιημένης GlobalGAP v5.0 προέλευσης, μπορούν να γίνουν πρώτες ύλες για ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια κλπ

Παράλληλα με την αναβάθμιση της πιστοποίησης GlobalGAP Aquaculture Standard επιπέδου v5.0, υπενθυμίζεται ότι η Σελόντα διατηρεί και ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης πιστοποιήσεων ISO/OHSAS/BRC/IFS. Αυτές οι πιστοποιήσεις αποδεικνύουν ότι η Σελόντα υιοθετεί ασφαλείς και αειφόρες μεθόδους, μέσα από την εφαρμογή των Ορθών Γεωργικών Παραγωγικών Πρακτικών, επιλογή η οποία υπόσχεται ένα βιώσιμο μέλλον.