Search
ΕΛ
|
EN

Κοινωνία

Αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρησιακής φιλοσοφίας και δράσης της εταιρίας είναι η ενεργός συμμετοχή και συνεισφορά στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.
Και αυτό το αποδεικνύει έμπρακτα στηρίζοντας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας μέσω των παρακάτω πυλώνων:

 • Ενίσχυση της απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες.
  Στην εταιρία απασχολούνται περίπου 1180 εργαζόμενοι στις παραγωγικές μονάδες σε όλη την ελληνική επικράτεια από τους οποίους περισσότεροι από το 80% προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία.
  Ενθαρρύνονται οι προσλήψεις από τους τοπικούς πληθυσμούς για τις διάφορες θέσεις και ειδικότητες . Επιπρόσθετα στη Σελόντα προτάσσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων μας. Εφαρμόζουμε το πιστοποιημένο σύστημα υγιεινής και ασφάλειας OHSAS 18001, για την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 • Υποστήριξη κοινωνικών φορέων.
  Η Σελόντα πραγματοποιεί δωρεές σε φορείς, συλλόγους και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν ευάλωτες μονάδες του πληθυσμού για την ενίσχυση τους και την αύξηση της συνεισφοράς τους στις τοπικές κοινωνίες.
 • Ανάπτυξη τοπικής αγοράς.
  Ως εταιρικός πολίτης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία ενθαρρύνει την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς σε όλα τα επίπεδα. Αξιολογεί θετικά την εντοπιότητα και συνεργάζεται με τοπικούς προμηθευτές (εκτός Αττικής), οι οποίοι αποτελούν ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των προμηθευτών της εταιρίας.
  Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών παρουσίας της εταιρείας στην Κορινθία και την Αργολίδα, η Σελόντα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικής αξίας 23 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Επικοινωνία με ΜΚΟ
 • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες και υποστήριξη κοινωνικών φορέων.

Παράλληλα, στόχος αποτελεί η συστηματική προσέγγιση στην εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών της τοπικής κοινότητας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι όλοι εκείνοι που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάζονται από την επιχειρηματική δράση μιας εταιρίας συμπεριλαμβάνοντας τους τοπικούς κατοίκους, τις κοινοτικές ομάδες ανάπτυξης, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές οργανώσεις, ενώσεις πολιτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη όχι μόνο ωφελεί τις ίδιες τις κοινότητες, αλλά μπορεί επίσης να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων, τη νομιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας – αξιοποιώντας τις τοπικές γνώσεις, περιορίζοντας τις συγκρούσεις, ενισχύοντας τις προσλήψεις και αποτρέποντας τις δαπανηρές καθυστερήσεις.
Τέλος σε ότι αφορά την εκπαίδευση, η Σελόντα υποδέχεται στις μονάδες της και στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς, σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς επίσης και διαμορφωτές της κοινής γνώμης όπως είναι οι δημοσιογράφοι, σεφ με στόχο μέσα από την ξενάγηση και την παρουσίαση των εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας τους να ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια το κοινό για το ταξίδι των φρέσκων ψαριών από τη θάλασσα έως το τραπέζι.

Ενδεικτικές δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς
 • Χορηγίες σε αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα (πχ Greece Race for the Cure, Korfos Multiraces Selonda 2019, Αγώνας δρόμου «Αγαπώ και Πράττω» για την αγορά αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο της Κύμης Γ.Ν.Παπανικολάου, Φεστιβάλ κλπ).
 • Προσφορά δωρεάν προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και σε ΜΚΟ (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Γηροκομεία, Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, «Χαμόγελο του Παιδιού» κλπ).
 • Χρηματοδότηση σχολικών εκδρομών πολλών σχολείων σε νομούς όπως η Αργολίδα και η Κορινθία
 • Ενίσχυση ποδοσφαιρικών ομάδων, όπως του Σοφικού Κορινθίας του Αθλητικού Ομίλου «Κορωνίς Κοιλάδος» καθώς και της «Προοδευτική Λάρυμνας».
 • Δωρεές πετρελαίου κίνησης προς τους τοπικούς δήμους & δωρεές πετρελαίου θέρμανσης για νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια.